Expression #2 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'henning__raketmadsen_wfz_dk.fordeling.projekt' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
		#############################################
					SELECT	*,
						IF(ISNULL(projekt_navn),
							'Generel donation',
							GROUP_CONCAT(projekt_navn)) AS projekt_navn,
						IF(COUNT(fordeling.projekt) = 0,'60 789 989',projekt_swipp) AS projekt_swipp
					FROM	fordelingskoder
					LEFT JOIN fordeling USING(kode)
					LEFT JOIN projekter USING(projekt)
					LEFT JOIN (
						SELECT	-SUM(amount_dkk) AS total_indbetaling,
							creditor
						FROM	finans_posteringer
						GROUP BY creditor
						) AS total_indbetaling ON (creditor = projekt)
					LEFT JOIN members USING (member_id)
					WHERE	member_id = 147 AND
						(
							projekt_deadline > NOW() OR
							projekt_deadline = '0000-00-00 00:00:00' OR
							ISNULL(projekt_deadline)
						)
					GROUP BY
						fordelingskoder.kode
					ORDER BY
						projekt_deadline
					#############################################

RMSG er opløst pr 31. oktober 2017.
Tak for denne gang.
Vi ses måske igen til nye eventyr.

Der er denne side ikke mere aktiv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site-map:

Forum
Indmeldelse
Donation
Login / Dit medlemskab
Dine personlige info
Dine indbetalings-info
    Tidligere indbetalinger
Dine opgaver
Om foreningen
Vedtægter
Dagsordner / referater
    Referat fra generalforsamlngen 25/4 2015
    Bestyrelsens beretningen for 2014
    Indkaldelse til generalforsamling
    Bestyrelsesmøde 11/8
    Stiftende generalforsamling 3
    Stiftende generalforsamling 2
    Stiftende generalforsamling
Kontakt
Forsiden